MONIKIELIEN OHJAUS JA NEUVONTA VANTAALLA

tukea julkisten palveluiden käytössä

hakemukset, asiakirjat, palveluohjaus

hyvinvointi, terveys, vapaa-aika

Tsempataan! -STEA-hankkeen tarkoitus on edistää maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia, ja työllistymistä Vantaalla sekä järjestöjen välisessä yhteistyötä kehittää kulttuuritietoista, asiakaslähtöistä ja saavutettavaa yhteistä maahanmuuttajille suunnattua asiakasohjauksen mallia. Tavoitteena on myös kehittää tasavertaista kumppanuutta ja vastavuoroista toimintaa viranomaisten ja järjestöjen välillä.

Hanke toimii aikavälillä 1.1.2020-31.12.2025. Hanke toteutetaan neljän vantaalaisen järjestön yhteistyössä. Hankkeessa on mukana Vantaan Venäläinen Klubi, Sahan-Seura, Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys

Yhdistyksillämme on kulttuurista ja kielellistä osaamista, mikä toimii suurena voimavarana asiakasohjauksessa ja sen jälkeisessä asiakasohjauksen täydentävän toimintamallin kehittämisessä. 

NEUVONTAPAIKAT

Tsempparit toimivat koko Vantaan alueella. Päätoimintapaikat ovat yhdistyksien omat toimitilat, jotka sijaitsevat Vantaan Tikkurilassa, Hakunilassa, Myyrmäessä sekä Koivukylässä.

tikkurila

Tsemppari Bruno Pulakainen (venäjä, suomi)

Puh. 041 497 8030

Email: tsemppari()vvklubi.fi

hakunila

Tsemppari Abdul Lamghari (arabia, ranska, suomi)

Puh.  044 493 2093

Email: tsemppari()hakunila.org

koivukylä

Tsemppari Saed Mohamed (somali, suomi)

Puh. 045 1447 821

Email: saciidqeys()hotmail.com

*Vantaan kaupunginosien kuvat ovat Vantaan aineistopankin kuvat

SMa_Myyrmäki-3078

Tsemppari Faiso Hashi (somali, suomi)

Puh. 045 1453 133

Email: tsemppari()sahanseura.net

Lisätietoja hankkeesta:

Svetlana Tchistiakova
Projektipäällikkö

Puh. 044 948 9218
Email: svetlana.tchistiakova()vvklubi.fi

HANKKEEN LUVUT VUODELTA 2020

 

 

 

0
Asiakaskäyntiä
0
Asiakasta
0
Hoidettua asiaa
tsempataan-logo-100x100
vvk-logo
hkv-yhdistys-logo
itä-vantaa-logo
Vantaan kaupunki
STEA-veikkaus-logo